భవి భారత పౌరులం -Future citizens of India

ఆరుద్ర పురుగులం 
ఆటలాడు బాలలం 
అమ్మ నాన్నల నందులం 
అమాయక పిల్లలం 

సీతాకోకచిలుకలం 
చెట్టు కింద కోతులం 
అమ్మవడి లో కుానలం
ఆనందపు నిధులం

స్నేహమేర జీవితం 
చెలిమిచేసే సాహసం 
భవిష్యత్తు పునాదులం 
భవి భారత పౌరులం 
 **
 *వెల్మజాల నర్సింహ✍🏻

ఉపాధ్యాయుడు -Teacher

 ఆ మనిషి  కొట్టినా దెబ్బలు గుర్తుకు లేవు

నేర్పించిన అక్షరం గుర్తుతుంది 

అమనిషి తిట్టినా తిట్లూ గుర్తులేవు 

నాలో తీసుకొచ్చిన మార్పులు గుర్తుతుంది 

నాన్న తరువాత అతనే 

ఆ.. మనిషి. ..టీచర్

.*_

కలివిడి మనిషికి కష్టం లేదుఆకాశాన్నికి హద్దులు లేవు 

కోర్కెలకు మరణం లేదు 

కాలాన్నికి కల్లెం లేదు 

సంపాదనకు  పోటీ లేదు  

సంసారంలో సుఖం లేదు

 జీవి లో గుండెకు ఆలుపే లేదు 

కలుపు మెుక్కకు విలువే లేదు 

కలివిడి మనిషికి కష్టం లేదు

***************

వెల్మజాల నర్సింహ✍🏻**

చిన్నప్పటి మిత్రుడు

 మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట

కావస్తోంది కడుపులో ఎలుకల పరుగులు  మెుదలైనవి.

అప్పుడే వచ్చిన ఫొన్ మీరు మా ఆఫీసుకు రాగలరా పది 

నిముషాలలో.

సరే తొందరగా పని ముగించుకుని వచ్చి లంచ్ బాక్స్ 

తినవచ్చు లే అని 

నాలో నేను అనుకొని 

బయటకు వెళ్ళాను. 


లాక్ డౌన్ వచ్చి ఆరు నెలలు కావస్తోంది. 

మాస్క్ పెట్టుకొని  బయటకు 

పోయి

 ఆటో కోసం వేచి వున్నాను 

ఆటో మన సమయానికి రాదు. 

 *నీవ్వు ఎక్కవలసిన బస్సు  అది నీజీవిత కాలం 

మీస్సు అని ఆరుద్ర గారి మాట 

అనుకుంటు వుండగా ప్రక్క జేబులో 

ఫొన్ కుదురుగా వుండదు. 

ఎక్కడ వున్న ప్రక్కనే నువ్వే పాట ఫొన్ లో

 రింగ్ టోన్ మ్రెాగుతుంది

చూస్తే బాస్. 

యస్ బాస్, ఒకే బాస్ 

సాయంత్రం వరకూ ఇ-మెల్ పంపుతా అని  

చెప్పి ఫొన్ కట్ చేసి

వెంటనే జేబులో వేసుకున్నాను. 


రాదు- రాదుగా ఆటో అనుకుంటునే తడవుగా 

ఆటో వచ్చింది. 

ఎమ్. ఐ.డి.సి.అదానీ ఆఫీసుకు ' చలో అన్నాను. 

ఆటో వాడు గేట్ ముందు 

ఆటో ఆపిండు, వారికి డబ్బులు ఇచ్చి 

గేట్ దాటి లోనికి ప్రవేశించిన నాకు

చుాస్తే చాలా పెద్ద భవంతి 

అద్దలతొ ఎండకు తళ తళ మెరుస్తుంది .

ముంగిట వాచ్ మెన్ దగ్గర రిజిస్టర్ లో పేరు 

మొబైల్ నెంబర్ రాసి 

మెుదటి అంతస్తు లోకి

 

వెళ్ళినా నాకు ఎవరు మనుషులు కనిపించ లేదు. 

వరండా విశాలంగా పెద్ద పెద్ద కుర్చీలతొ వుంది 

రెండవ అంతసు నుండి 

గుసగుసల శబ్దాలు వినబడుతున్నాయి 

కొంచెం భయం గా అనిపించింది

అటు ఇటు చుాస్తే ఎవరు కనిపించారే 

అని మనసులో అనుకుంటునా. 

రెండవ అంతస్తు పైకి

పోయే ద్వారం దగ్గర 

నిలువెత్తు అంబేడ్కర్ 

ఫొటో ఒకటి కనిపించింది.

మనసుకు ప్రశాంతంగా 

అనిపించింది. 

చిన్నప్పటి మిత్రుడుని 

చుాసిన అనుభుతి కలిగింది.  

ఎవరు లేకుంటే ఏమిటి 

 అని చిన్నప్పటి ఙ్ఞాపకాలు నెమరేసుకుంటూ 

కుర్చీ లో సాఫీగా కూర్చున్నాను. 

నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుండి మా ఊరి మధ్య లో వున్న 

అంబేడ్కర్ విగ్రహం చుట్టూ పిల్లలంతా కూర్చొని ఉదయం,

 సాయంత్రం కబుర్లు చెప్పుకునే వాళ్లం. 

అలా అంబేడ్కర్ విగ్రహం కానీ ఫొటో కానీ చుాస్తే 

 చిన్నప్పటి మిత్రుడులా ధైర్యం వస్తుంది. 


**********************

వెల్మజాల నర్సింహ.10.10.20

 

దుప్పల్లి గ్రామ చరిత్ర

 ఆది మానవుడు నిప్పును కనుగొన్న తరువాత

నాగరికతకు బీజం పడిందని చెప్పవచ్చు. 

నిప్పుతో పాటు జీవించడానికి నీరు చాలా అవసరం

 అందుకే అప్పటి మనుషులు నదులు లేదా

 నీటి పరివాహక ప్రాంతంలో 

జీవనం ప్రారంభించారు. 

రామన్నపాడు ,తక్కల పాడు, దుబ్బలా, 

ఎర్ర కాలువ, బొళ్ల మీద, చింతల చెరువు, 

బొక్కొని గుాడెం వీటి కలయిక దుప్పల్లి. 

రామన్నపాడు గురించి చెప్పాలంటే 

కాకతీయుల చివరి రాజు పతాప రుద్రుడి నాటి కాలంలో 

అక్కడ మనుషులు జీవనం సాగించారు

 అనడానికి శిధిలమైన విగ్రహాలు,

 మట్టి  పాత్రలు నేటికీ కనిపిస్తాయి. 

రామన్నపాడు నుండి తక్కల పాడు వరకూ

 పక్కనే ముాసీనదీ  ప్రవహిస్తుంది. 

అప్పటి కాలంలో అంటు వ్యాధులు

 (కలరా)వచ్చి చాలా మంది చనిపోయే వారు.

వారిని సమాధి చేసి

మిగిలినవారు ఆ నివాసం 

వదిలి వేరే చోటుకు పోయి 

నుాతన జీవితం కొనసాగించేవారు 

అలా రామన్నపాడుని విడిచిపెట్టారు.

దుబ్బల అనే ప్రాంతం దట్టమైన చెట్లతో గుబురుగా 

వుండేది అక్కడ దుబ్బల లో  దుబ్బలు(లేళ్ళు)

 వుండేవాని కొందరు చెపుతుంటారు. 

రామన్నపాడుని విడిచిపెట్టిన జనం 

దుబ్బలలో కొత్త జీవితం 

ఆరంభించారు. 

దుబ్బలలో  వెలసిన పల్లె కావున

 దుప్పల్లి గా మారింది

దుప్పల్లికి ముాడు చెరువులు,

 పక్కనే ముాసీనదీ

 ఊరు చుట్టూ పచ్చని  పొలాలు వున్నాయి. 

*******************

వెల్మజాల నర్సింహ✍🏻దుప్పల్లి@ బడి 1999 బ్యాచ్

రైలు ప్రయాణం ముంబయి నుండి 

మా ఊరుకి పది సంవత్సరాల తరువాత 

దసరాకు బయలు దేరాను ఎంతైనా 

పుట్టిన ఊరంటే ఎవరికి ఇష్టం వుండదండీ.

విండో సీటు కిటికీ నుండి 

మంచు కురిసిన ఉదయం పిల్ల గాలులు 

వీస్తున్నాయి. 

సుార్యడు తన కిరణాలను  మంచు బిందువులతొ

 మమేకం చేసి ప్రకృతి అందాలను రెంటింపు చేస్తున్నాడు. 

పుాణె స్టేషన్ తరువాత చిన్న పల్లెలు వస్తున్నాయి .

కొంచెం బానుడి కిరణాలు తగులుతున్నట్లుగా వుంది. 

దుారం నుండి బడి గంట వినబడుతుంది. 

నేను చిన్నపుడు చదివిన బడి  విషయాలు

 ఒకసారిగా గుర్తుకు రా సాగాయి 

మా ఊరు దుప్పల్లి పచ్చని చెట్లు వాటి మధ్య లో

 నుండి రోడ్డు .

చుాడ ముచ్చటగా వుంది మెుదటి సారి నేను 

చుాసిన మాబడి.

దేవుడు ఇచ్చిన వరం అమ్మ ఒడి  మరో గుడి బడి. 

బడి ఇప్పుడు స్కూల్  అంటేనే అర్ధం అయేంతా 

దిగజారి పోతున్నాయి .

ఏమైనా అప్పటి చదువులు వాటి తాలుకా  సంతోషలు 

చాలా అమాయకంగా వుండేవి. 

కొందరు చదువులో రాణీ స్తే మరి కొందరు కబడ్డీ 

మరియు వాలీబాల్ వంటి వాటిల్లో చాలా చురుకుగా వుండేవారు.

డొక్కు సైకిల్ వుంటే వాడే

హీరో గా భవించి  ఊరంతా కలియతిరిగే వాడు. 

గొళ్లీల ఆటలు, బావులలో ఈతలతో పాటుగా సాయంత్రం

 వ్యవసాయం పనులకై పొలం కాడికి చేరుకునే వాళ్లం. 

సాయంత్రం పుటా శనగ చేను, రేగిపండ్లు, సీతా ఫలాల

 తో పాటుగా 


ఎనుగు వెంకటిగాని కుాతలు పచ్చని వేప చెట్టు

 పై నుండి కోకిల పాటలు మట్టి వాసన 

ఎతైనా గుబురుగా వుండే గడ్డి పొదలు 

అమాయక మనుషులు 

నేటికీ కనుమరుగయే. 

మా బడికి మా ఊరే కాకుండా చిత్తాపురం,

 నర్సాపురం,గోపరాజు పల్లి మరియు పాలడుగు

 "దత్తప్ప గూడెం నుండి కుాడా చదువు

 కోవడానికి వచ్చేవారు.

గురువులంటే గౌరవ భవం వుండేది .


నాలుగు ఊర్ల పిల్లలతో 

బడి నిండుగా నెక్కర్ లాగులు,

 పాత సైకిల్స్ మరియు ఎతైనా నునుగు 

మీసాల విద్యార్ధులు వుండేవారు. 


ఇంకావుంది..

కప్ప రాయుడు (సరదాకి)


 

 

 

 

 

 

 

 

తను చెప్పిందే వేదం 

తను పలికితే భావం 

తను వున్నదే ప్రపంచం 

తను చుాసిందే బొమ్మ 

తను వలచిందే రంభ 

తను పాడిందే పాట 

తను ఆడిందే ఆట 

కాదంటివా....

  కప్ప రాయుడు చేతిలో

 ఖతం !

 

తానొక్క నుాతి లో కప్ప 

మాటలు కలపకు జఫ్పా

మౌనం  అలవర్చుకో అప్పా

అదే నీకూ మనశ్శాంతి

***

ఇది తప్పా😜

***************

 వెల్మజాల నర్సింహ ✍🏻

చెట్టు -Tree


 

మీ పురుటి నొప్పులు 

మా అమ్మలలాగే వుండవచ్చు 

మీ మెుగ్గలు మా పాప బుగ్గలు కావచ్చు 

మీ పిందెలు మా 

పసికందులు కావచ్చు 

మీ హృదయం చాలా విశాలం కావచ్చు 

ప్రకృతికే పెద్దమ్మా 

ప్రాణా వాయువులుండే చెట్టమ్మ

మీ తనువంతా ఔషధ మూలికలే కావచ్చు 

మీ కాండలే మా ఇంటి

ముందరా గడపలు కావచ్చు 

మీ వేళ్ళతొ ఎన్నో రోగాలు నయం చేయవచ్చు  

అడవిలో చెట్టమ్మ 

ఆది దైవం నువ్వేనమ్మ

మీ పై రాళ్ళు విసిరితే పండ్లను ఇస్తావు 

మీ బిడ్డలను అడ్డంగా నరికితే చూస్తూవుంటావు 

కీడు చేసినా వారికి కుాడా మేలు చేయడం 

మీ తరువాతే ఎవరైనా 

సృష్టికే పెద్దమ్మా పదిలమే చెట్టమ్మ

************************

 వెల్మజాల నర్సింహ ✍🏻

వాట్సాప్ -Whatsapp

నందికి మెడలో గంటలా 

నా చేతి లో నీవుంటావు 

ప్రతి నిమిషం సందేశంతో

 పలుకులను తెస్తుంటావు 

 ఊరంతా తిరిగినవి కొన్ని  అయితే  

పసలేనివి చాలా వుంటాయి 

తప్పుడు కథలు  కొన్నైతే

నకిలీ వార్తలు మరెన్నో 

పొద్దున్నే నీ చెలిమి 

మధ్యాహ్నం  కొంత బలిమి 

రోజంతా నాలో నేనే  

గడుపు తుంటా నీతోనే 

 కలియుగం లో  మనుషులు

శివుడి మెడలో పాములా

వాట్సాప్ లో మెలికలు

 *******************

 వెల్మజాల నర్సింహ

 

ナンディの首には鈴

あなたは私の手の中にいます

毎分メッセージ付き

 あなたは言葉を持ってきます

 街中に出回っているものもあります


甘くないものが多い


虚偽の話が買われた場合

フェイクニュースはもっと


早朝です

午後の犠牲


私は一日中私です

あなたと時間を過ごす


 カリユガの人々

シヴァの首に巻かれた蛇のように
 
ベルマジャラ ナルシンハ  

 

నీకు నీవే సాటి...


ఆకాశంలో మబ్బులు,

లక్షాధికారి చెంత డబ్బులు,

మనుషులకు వచ్చే జబ్బులు,

ఎండమావిలో వానలు,

యెదలో మెదిలే ఆశలు,

ఎప్పుడూ శాశ్వతం కావు.

 అసత్యపు పలుకులు,

సముద్రంపై పడిన చినుకులు,

ఎవరికీ ఉపయోగం కావు.

ప్రతి రోజూ ఒక్కసారైనా నవ్వు,

సహాయమంటే ముందుండు నువ్వు.

నీకెవ్వరు రారు పోటి,

కావాలి నీకు నీవే సాటి...


✍️వెల్మజాల నర్సింహ🙏

అంతం లేని కథ వుంటుందా

 అంతం లేని కథ వుంటుందా

పందెం లేని ఆట వుంటుందా 

స్వార్ధం  లేని ప్రేమ వుంటుందా

ఆశ లేని జీవి వుంటుందా 

నిశా లేని పగలు వుంటుందా

మరణం లేని జననం వుంటుందా

జేబుకు పెట్టిన జెండా

  పల్లవి:జేబుకు పెట్టిన జెండా

జనం గుండెలో నిండా

వందేమాతర పిలుపు  

మనందరి బాధ్యత  తెలుపు 

త్రివర్ణ వర్ణపు జెండా 

నేడు రెపరెపలాడే చుాడు 

 వందేమాతరం... వందేమాతరం 


చరణం: 

అంగడి పాట

పల్లవి: ఆదివారం అంగడి 

ఆటో బస్సుల సందడి

బావ పోదామా అంగడి 

సంతలో చుాడ సందడి(2)

                                                                                  :ఆదివారం"


చరణం: వారం వారం అంగడి 

ఆటో అన్నల సందడి 

అమ్మ అక్కల అంగడి 

అందమైన సింగిడి 

బావ పోదామా అంగడి 

పట్టు చీరల సందడి (2)


                                                                      :ఆదివారం  :

చరణం :నగలు నకిలేస్స్ ల అంగడి 

ముత్యాల దండల పందిరి 

బావ పోదామా అంగడి 

పండుగ సామానులకై సంతకి (2)


                                                :ఆదివారం :

కృష్ణాష్టమి -పాటపల్లవి:బుడి బుడి అడుగుల కిష్టయ్య 
మేము పిలిచినా వెలా రావయ్య 

ద్వారకా నగరిలో నువ్వు య్య 

మా ద్వారం తెరిచితి 
రావయ్య

చరణం: చిన్ని పాదాల కిష్టయ్య 

మా చింతలు తీర్చ రావయ్య
పాయసం వండితి రావయ్య

మా పాపాలను కడుగేయాయ్య

                                                        :బుడి బుడి:

చరణం: అటుకుల కాలం కాదయ్య
కుచేలుడు ఇక్కడ లేడయ్య 
వెన్న దొంగవని నేను 
అనానైయ్య 
గోపికనై పిలిచితి నైయ్య

                                                               :బుడి బుడి: 

చరణం: గీతను చెప్పిన కిష్టయ్య 
మా తల రాతలు మార్చ రావయ్య 
బుడి బుడి అడుగులు వేయ్యయా 

మాఇంటిని నందన వనం చెయ్యయా

వెల్మజాల నర్సింహ. 9.8.20

కొత్త లుంగీ కట్టి :పాట

పల్లవి: కొత్త లుంగీ కట్టి కట్ట పైన 

కదిలేటి బావయ్య 

నన్ను ఒక సారి చుాడయ్య 

గట్టు మీద గడ్డి పరకలు 

గుబురుగా వుండే బావయ్య 

నా గుండె లదిరే రావయ్య 

:కొత్త లుంగీ కట్టి:

చరణం :కట్ట పైన కముజు పిట్ట క

లవర పెట్టె బావయ్య 

నా గుండెలదిరే రావయ్య

 వరి చేల ఎండ్రిగాడు 

నా ఏంటా పడే చుాడయ్య 

నీవు కట్ట దిగి రావయ్య 

 :కొత్త లుంగీ కట్టి:

చరణం: మిణుకు మనే 

మిడతలు 

వరి చేలో ఉడుతలు 

తాటి మీద కోతులు 

టిక్ టిక్ మని పిట్టలు 

నేను తట్టుకోలేక వున్న బావయ్య 

కట్ట దిగి రావయ్య 


:కొత్త లుంగీ కట్టి:


చరణం: మేన మరదలని అలుసా 

కొత్త లుంగాని బిరుసా 

నా గుండె నిండా నువ్వుయ్య 

నన్ను కట్ట పైకి తోలుక  

 పోవయ్య

 :కొత్త లుంగీ కట్టి :

********

వెల్మజాల నర్సింహ

స్నేహితులు


స్నేహితులు ఎంతో మంది
 జీవితంలోకి వస్తుా పోతుంటారు 
కానీ చిన్నప్పటి బడి
 దోస్తులే బ్రతుకంతా గుర్తుంటారు 


శుభోదయం

రవికిరణం ధరణి చుంబన వెలా
నవ జననం పోందే పత్రం
 పీతాంబరం తోడిగే వెలా

పిచ్చుక పిల్లలు గానం కై
గోంతు సవరించు వెలా

లోక కళ్యాణం కై ప్రకృతి
పురుడు పోసుకునే వెలా
ప్రతిదినం నవ శుభోదయమే

సామెతలు

౧.అమ్మ చెయ్యికి చెప్పనవసరం  లేదు కొడుకు ఆకలి..

౨.నాగరాజు పెళ్లిలో తోక  రాజు పోచ.

కరోనా(వలస కూలీలు) పాట


పల్లవి:ఒక్కరా  ఇద్దరా వలస కూలీలు

భవన నిర్మాణా పనులో బతికే  అన్నలు (2)

చరణం : ఊరిలో తల్లి దండ్రులు తన వెంటే భార్య  పిల్లలు

సమిష్టి కష్టమే రోజు భోజనం

రోజు రొక్కమే వారి జీవనం

  ఆస్తి అంతస్థుల ఆలోచన లేదు


        :ఒక్కరా  ఇద్దరా:

చరణం: ఎండలు వానలు చుట్టాలు
కష్టాలు కన్నీళ్లు పక్కలు

ప్రపంచంతో పనిలేదు
రోజు పని వుంటే పదివేలు

పూరి గుడిసెలలో నివాసం

అందమైన భవనాల కోసం సాహసం

      :ఒక్కరా  ఇద్దరా:

చరణం:వారి శ్రమ దోచుకునే పెద్దలు

వారి కష్టాలు పట్టించుకోని నేతలు

వారి తల రాసిన దేవుళ్ళు

వారి కుటికేసరు పెట్టిన కరోనా వైరస్..
     :ఒక్కరా  ఇద్దరా:

చరణం.లాక్ డౌన్ వెలా
కాలం
రోజు గడువని కాయం

కనబడాని నేతల సహకారం
పూటా గడువని వైనం
  హలహాలమే శరణ్యం

 :ఒక్కరా  ఇద్దరా:


వెల్మజాల నర్సింహ

నిప్పుకణం (పాట)                      పల్లవి:నిప్పుకణం నిప్పు కణం నిప్పుకణం(2)

మనుస్మృతినే తగులా పెట్టినా
మనవ రూపం నిప్పుకణం( 2)

చరణం:బడిలో గుడిలో అవమానం
     బాల్యమంతా అతనికి బాధలమయం 

అడుగడుగున అవరోధాలకు 

చదువే ఆయుధమని నమ్మిన
చదువులకె  మహా మనిషి

             :నిప్పుకణం:

                చరణం: శంభుక వధ కథతో చలించిన 

తరాల రాతలతో విసుగెత్తి

                      కులాల కురుక్షేత్రంలో నలిగిన పేదలకై

ముక్ నాయక్ పత్రిక తో
జనజాగృతికై  పోరాడిన

              :నిప్పుకణం:

చరణం: రాజ్యాంగా
  రాచనలో మేటైనా వారు

  తన జాతి జాగృతి కోసం 
                                   తన పదవినే తృణ ప్రాయంగా  వదిలిన వారు

భారత జాతి గుండెల్లో
                                    నిత్యం వెలుగులదీపాన్నీకే అతడే నిప్పుకణం

              :నిప్పుకణం:

లేగదూడ(Calf)


 పచ్చని గరికలు వెచ్చని క్షీరమూలు
ప్రక్కనా గోలుసు  పందిరి చప్పుడు
ఉడుతాల గోల పిచ్చుక ఈల
యేదలో సుధా ఎందుకో రాముడు ఆలిగాడు

బుంగమూతి , ఋరద కాళ్ళు
ఎతైనా ముపురం ఎర్రని నోసలు చుక్క
తెల్లని వర్ణం తలుపులా చెవులు
గంగమ్మ కోడె...
ఎందుకో రాముడు ఆలిగాడు

మురిపాలపై అలక
పచ్చని గరక పై మక్కువ
నెమరు వేయడం రాక
ఎందుకో రాముడు ఆలిగాడు

లాక్ డౌన్" శుభోదయంమార్నింగ్ రవికి మహోదయం
ఉదయం చూసిన వెలా
ఆనందోదయం
కరములు జోడించిన
వెలా అరుణోదయం
గడప దాటని మాకు
శిరోధార్యం

లాక్ డౌన్ వెలా
శుభోదయం

న కాంక్షే విజయం కృష్ణ !(Na kāṅkṣē vijayaṁ kr̥ṣṇa)


ఆకాశంలో  మబ్బులు
మనుషులు దాచ్చే డబ్బులు
తీరని  కోర్కెల జబ్బులు
జీవన పయనం లో
న కాంక్షే విజయం కృష్ణ !


వదలని చేసినా మరకలు
పూజకు తెచ్చిన గరికలు
బతుకుకై  మిగిలిన నూకలు
న కాంక్షే విజయం కృష్ణ !


మంచికై పోరాడే మనసు
వద్దనా పెరిగే వయసు
కర్మల వలన వచ్చే యశస్సు
న కాంక్షే విజయం కృష్ణ !

పూర్వ జన్మ సుకృతం"

కథగా కల్పనగా
 సాగేనా మన జీవనం

కడుపు నింపడం కోసం
 కష్టం సుఖం కావడి

గతం ఒక పాఠంగా గమ్యం
సాగేనా
ముందుకు

సందుంటు ఏమి లేదు
సంసార నావ  సాఫీగా
సాగడానికి

భూమికి   లేదు ధనిక ,పేద
 
మనుషులకు ఎందుకో
కులం గొడవ?

ఏ పుట్టలో ఎముందో !
 స్వార్థపువాంఛలు నరులకే ఎందుకో

  రేపటి రోజుకు లెక్కేంటి?

వేసే అడుగుకు ఇతరుల
సలహా ఎందుకు

నీవు రాసే రాతకు విలువెంతో

నీ జీవితమనే గుడికి
నీమనసే తాళపు చెవి

ప్రతి మంచి పనికి చేబుతావు

పూర్వ జన్మ సుకృతమని

కరోనా నామ సంవత్సరం!
కాలానికి కళ్లెం వేసి
 కవితోకటి రాసేద్దామా

శర్వారి నామ సంవత్సరాని
 కరోనాగా పిలిచేద్దామా

గృహానికే అంకితమై గంటలను లెక్కిద్దామా

కరోనా వైరస్ తో
 ప్రపంచమే కకావికాలం

ఆధునీకరణ అక్కెరకు
 రాని చుట్టం
పాత పద్దతులకే పట్టం

రోజు రోజకు పెరుగుతున్న భ‌యం
నయం కాని నయా రోగం

దిక్కుతోచని  దేశ పాలకులు
మాటే వినబడాని
మహా బాబాలు

నిత్యా కులీలా పొట్టకు వేటు
కనికరించాని దైవ కణం

పురోగతితో ఆధోగమనం
అంటువ్యాధులతో
 జనం అయోమయం

కాలానికే పరీక్షల కాలం
వేచి చూడాడమే
తప్పని వైనం

మానవ జన్మ!


దీపం వెలుగుతోంది
 దేహం సాగుతోంది
హద్దులు ఏమంటే?
పుట్టుక దాని మరణం!

కోపం పెరుగుతోంది
సహనం తగ్గుతోంది
సమాజంలో నీగౌరవం
గర్వంగా మారుతోంది

ఆకాశం హద్దుకాదు
మితిమీరిన ముద్దుకాదు
అవకాశం వరం కాదు
 కాలం గుణపాఠం కాదు


నీలో నువ్వు ఒక ప్రత్యేకం !

నీకే నువ్వు ఒక వారధి, సారధి !
పదిమందిలో నీవు కాదు
పదిమందికి దిక్సూచి

ఇదే మానవ జన్మ
నిత్యం! సత్యం!

నవ పంచాంగం !


కరణం గారి కూతురు
కరవాలం లాగ చూపులు
 కురులకు కుచ్చుల ఫగిడి
కంఠం కనకపు భరణం
కరములకు కంచుక  కడియాలు
కండ్లలకు కాసింత కాటుక
కాలం ముందే బయళ్ళు దేరే
నవ పంచాంగం తేవడానికి

ప్రతి రోజు శుభోదయమే

బానుడి కిరణాలు ధరణి
చుంబన వెలా

సిగ్గుతో సిగ్గరి పువ్వు రెమ్మలు
తుంపర జంపాలు చేసే వెలా
కందిపోవున సుకుమారి
ధరణి నా కిరణాల తపంకు

కదిలే కాలంకు ప్రతి రోజు
శుభోదయమే


వెల్మజాల నర్సింహ ✍🏻
 
巴努的光芒是陀罗尼
接吻时间

害羞的花芽

表演 Tumpara Jampa 的时间

Kandipovuna Sukumari
陀罗尼是我的希望之光

搬家期间的每一天
早上好
 
 
维尔马贾拉纳西姆哈
 
 

కరోనా!Corona

ఆణుబాంబు కాదది
కనిపించని వైరస్

ప్రపంచ యుద్ధం కాదది
ప్రాణభయం దానితో

సొషల్ మీడియా పుణ్యం
 ఏది నీజమెు నమ్మని జనం

తప్పుడు వార్తలతొ
T V'ల యాజమాన్యం

తప్పని తిప్పిలు సామాన్యుడికి
మాస్కులు ముాతికి మనుషులు కోతిల

కరచలనం వద్దు
నమస్కారమే సంస్కారం

మరణం అంచున మనుషుల చదరంగం

ప్రపంచమే కు గ్రామం
 కరోనా!ప్రాణభయం

పరిసరాల పరిశుభ్రతా
నీ భద్రతా

భయపడితే మరణం
ఐక్యంగా పోరాడితే

కరోనా పై కరవాలమే
 
******************

వెల్మజాల నర్సింహ ✍🏻

బావను పచ్చని పొలాలలో వెతుకుతూ మరదలు పాడే సరదా పాట


పల్లవి:చెరువు కింద
గిలక  బావి

బావి పక్కకు చింత చెట్టు

 చింత తొర్రలొ చిలకామ్మ

నా బావ జాడ చెప్పామా(2)

:చెరువు కింద :

చరణం:  చెరువు పక్కకు
గుబురు కంచే
కంచేలొపల కముజు తాత

కముజు తాత పలుకుమా

నా బావకు కబురేట్టుమా

జొన్నచేనులొ కంచే రేగి
కంచే రేగి పై గిజిగాడా
గిజిగాడా నా మాట వినవా

నా బావ ఎక్కడొ జర చెప్పుమా
                         ":చెరువు కింద "

చరణం: పల్లె రేగడి కాయలేమే
పడుచు
 కొనేనా బాట మెుత్తం

పడుచు జంట పావురాలు
బాటలో సై ఆటలడు తుండే

మంచి చుాపే పాల పిట్ట
కంటికి కనబడాదాయే

మామిడి పిందే పై కొయ్యిలా
నా బావ నీకోసం వచ్చేన

          :చెరువు కింద :

చరణం: వరిచేలలో
వెంకీ పిట్ట

పిల్లగాలికి మనసు జల్లున

మోటార్ వేసే బావయ్య
 నా గుండె నిండ నువ్వ య్య

పంచే కట్టులొ బావయ్య
పంచి ఇచ్చేదా
 ప్రేమయ్య

:చెరువు కింద :

వెల్మజాల నర్సింహ ✍🏻

గడ్డి కొసేటి బావతో మరదలు! (పాట-15)పల్లవి:పచ్చిగడ్డి కొసేటి
 పచ్చిగడ్డి కొసేటి

పర్వతాలు బావ. ..
పర్వతాలు బావ. ..

గడ్డి మెాపు ఏత్త గంగాని
 పిలువు

నా పేరెటి పెట్టి పిలువు

లేలేత గరకలొ గురక చపుడే
గుబులైయే బావ

కుందేలు కూర్చోని గడ్డి
తింటున్నాది
సై ఆట ఆడుతున్నాది

: పచ్చిగడ్డి :

చరణం :వరిచేల మధ్యల వగలడిని చుాడు

గొల్లభామని చుాడు

నా కడియాల చపుడుకు
కదలకుండా వుండే
కన్నుమిటుతుండే
:పచ్చిగడ్డి :


చరణం: ఒడ్డొరం మద్యలో
పద్మల
గడ్డి పరవళు తొక్కే

నా పట్టు పరికిణీ చుాసి

పాల కంకులు పాల కంకులు

పడుచు పరికిణీపై
 వరుగభొయేన
వలపు బాణం వేసేన

:పచ్చిగడ్డి :

చరణం:నీళ్ళ కాలువ మధ్య
నిలుచున బావ
నిలుచున బావ

నీ వేళ్లు పట్టుకు పొలు తిరిగుతా బావ

నాను యేలు కున్నేవా

  :పచ్చిగడ్డి  :

అక్కరకు రాని చుట్టామా!ఆందోళన ఆప్తుడై నిన్నటి
  రోజును తీసుకు  వచ్చునా

ఆందోళన దైవమై ఈరోజున 
శుభములౌవున

ఆందోళన జాతకమై రేపటి
 నీ తలరాతనే మార్చున

ఆందోళన సందేహమై
గుండె పొట్టుకు గురి పెట్టును

ఆందోళన  అవసరమా
అక్కరకు రాని చుట్టామా

పల్లే హొలీ

వసంత ఆగమన హొలీ
మెాదుగ పువ్వుల కేళీ

వీరన్న బలి కొడే
 వీరగంధం పూసుకొని
హొలాడా అరుదేంచే

జాజిరి జాజిరి కోలటం
పిల్లలచే పాడించ

హొలీ రంగుల పాటలు
బావ మరదలు సై ఆటలు

నాజుకు  పువ్వుల
రంగులు

పల్లెలో హొలీకి చేసేరా
సందడి

తాటి కల్లుతొ తందాన
చెరువు చేపలు తిందాము

పశువుల శుద్ధి నేడేగా
రంగులతో పల్లే జోరేగా

మహిళా దినోత్సవం"అందుకే. .!Woman's day-That's why

తను మరణం అంచులు చుాసి
మరో జీవికి జన్మ నిచ్చును

తన రక్తం చనుబాలై
పసి బిడ్డను  పెంచేను

అమ్మగా ఒక రూపం
ఆలి గా మరో రుాపం
ఆది గురువుగా అవతరం
అన్నపుార్ణ గా మమకారం

నీ ఎదుగుదలలొ వెన్నెముక

నీను సుఖ పెట్టడంలో
 అప్సరస

నీ కష్ట సుఖాలలొ
సగభాగం

అందుకే!

అమ్మను పుాజించు
ఆలిని ప్రేమించు
ఆడవారిని గౌరవించు
 
************

నర్సింహ వెల్మజాల ✍🏻

మహా శివుడు "(Maha Siva)

శివుడుకాడు దేవుడు
శివతత్వం కాదు మతం
శివ కేశవులు వేరుగా లేరు
లింగం కాదు పూజించుకునేది
నీ ఆత్మ లింగంమే
నీకు పుాజనీయం
శివుడంటే ఆదర్శం
శివతత్వం ఆచరణ
మనిషి మనుగడకు
దిక్సూచి
సంపాదన కాదు సమాజం
బిక్షాటన తొ నిరూపించే
సంసారం ప్రాముఖ్యత
అర్థనారీశ్వరుడై చాటి చెప్పే
పులితోలే కవచంగా
సాదాసీదాగా జీవించే

  బొళాశంకరుడు
కాదు శివుడు

కోరిన వారి కోర్కెలు తీర్చ
తండ్రియే కాదా వారందరికీ

నమఃశివాయ అనగానే
అయ్యగా ఆదుకొను

యెాగ ముద్రనే జీవితమని
భొగాలనే వదలమనే

వ్యకిత్వం వికాస పురుషుడిగా
జనంతొనే మనంమనే
గరళం కంఠమందున
గంగను పంచే మనందరికీ

చివరకు మిగిలేది బూడిదని
పరమ సత్యం గ్రహించిమనే

శివుడు కాదు దేవుడు
మహా శివుడు

శుభోదయం మిత్రమా - Good morning Friend


శుభోదయం మిత్రమా
చుాస్తు వురుకొదు కిరణామా
కదిలే కాలం గమనమా
కనిపించే రవి నిత్యమా

పగలు పనితో జీవనమా
రాత్రిరి మేలుకువ అవసరమా

నిద్రే నీకు సుఖమా
వేకువఝామునే లేవుమా

ఉదయం నీవు కుశలమా
 పలకరింపే మరువకుమా
బంధం జన్మకే పరిమితమా

బాధ్యతతో రోజు చెప్పుమా
 శుభోదయం మిత్రమా

కెరటానికి ఆలసట లేదు

కెరటానికి ఆలసట లేదు
హృదయానికి బదులే లేదు
కాలానికి మలుపే లేదు
తలంపుకు వయసే లేదు
మరణానికి మందే లేదు
మంచికి వంచెన లేదు
పంతాలకు పొంతన లేదు
గగనాన్నికి హద్దే లేదు
గమ్యన్నికి ఆలుపే లేదు

పం "కడలిపాదంనిప్పుల కొలిమిలో
కరిగిన  ఇనుము
పొందేన చక్కని రుాపం

మీనాలను భుజించుటకు
కొక్కేర చేసేన జపం

ఉషొదయం కోసం
పొద్దు తిరుగుడు
ఉండేలే తపం

సోమరి వాడు పని
తప్పించుటకు వెతికేన నెపం

జలకాలాటలొ మునిగి
 తేలితే వచ్చేన కఫం

ఆడంగి మగవారిని
పిలిచేదురు లఫం


నడి ఎండలొ నాట్యమడితే
వచ్చేన తాపం

తనకంటె చిన్న వారిపై
చుాపెదరు కోపం

దైవకణం"Divine Cell"దైవకణం నేలకు వచ్చి అక్షరమై మొలకెత్తేన

మొలకెత్తి ఆకులు తొడిగి
ఆకాశమే అలుకుపొయే

ముాగభాషతొ ముచ్చటపడి

 ముల్లోకాలు  వ్యాపించేన

జ్ఞానమే విత్తనమై పదిమందికి
పనినిచ్చెన

దైవకణం అక్షరమై
తలంపుకు తాళంతీసే

నాగరికతకు నాంది
పలికి
విజ్ఞానం పెంపొందించే

జాబిల్లితొ జత్త కట్టి
భుాగొళం చుట్టి వచ్చేన

దైవకణం అక్షరమై
పొత్తముగా పెంపొదేన
చరిత్రనే ముద్రించి
భావితరాలకు అందించేన

దైవకణం అక్షరమై
అజ్ఞానం తొలిగించేన

జ్ఞానమనే భాండగారంతొ
సంతోషనే పంచేన

అంబేద్కర్- అందరివాడు -Dr. BR Ambedkar- everyoneఅంబేద్కర్ కాదుగా  ఆలయంలో దేవుడు
పూజలతో కాదుగా  పునీతమైయేదీ

 అవమానమే ఆయధంగా మలిచిన వాడు
అంటరానితనాని మంటలలో వేసినా వాడు

అంబేద్కర్ కాదుగా  ఒక జాతికి పితామహుడు

సకలజనుల
 మేలుకోలుపిన  సుార్యుడు

ఫొటో పెట్టుకు పూజలు చేస్తే
పెరిగేన నీ జ్ఞానం

మనవాడేనని డప్పులుకొట్టితే వచ్చేన సమానత్వం

చదివే తన ఆయుధమని
సమాజానికే సమాధానం చేప్పి

రాజ్యంగానే రాసిన గీతా చార్యుడు

అంబేద్కర్ కాదుగా అణాగారిని కులంవాడు

పెన్నుతొ రాజకీయాలను
పెకిలించిన వాడు
అంబేద్కర్ కాదుగా  ఒక వర్గం వాడు

భారత యువతకు చదువుల గురువే వారు

అంబేద్కర్ కాదుగా  విప్లవజ్యోతి

మేధావులకే గురువైన  విజ్ఞానజ్యోతి

కవిత్వo! (Poetry)ఊటబావిలా ఉరిస్తావు
ఉహకందని నీరిస్తావు
కలలో నువ్వే  కవ్విస్తావు
 కనిపించక మురిపిస్తావు
మస్తిష్కంలొ కల్లోలం సృష్టిస్తావు
పదిమందిలో మెప్పిస్తావు
నలుగురిని నవ్విస్తావు
చదువుల బడినె
వలెస్తావు
పిల్లల కోసం తల్లి వౌతావు
తెలుగు కవుల సరిగమలౌవుతావు
కవిత్వమా కాసేపు కవ్వించుమా. .


రాగాలలో గానమౌతావు
రాసే యువకుల ప్రేమౌవుతావు
విరహం, సరసాలాలతొ
సాదిస్తావు
అవధానలతొ అలరిస్తావు
అష్ట దిగ్గజాలనే ఆటాడిస్తావు
కవిత్వమా కాసేపు లాలించుమా

కాలం పరిగెడుతుంది!

కాలం పరిగెడుతుంది
 రెండు చక్రాల బండిలో
వెనుకంజ వెయ్యాని
 రేయి పగలు చక్రాలతొ

కాలం పరిగెడుతుంది
ముాడు కాలాలలో
వేసవి శీత చలి వర్ణాలతొ

కాలం పరిగెడుతుంది
కష్ట సుఖాలతొ
కాడికి రెండేద్దుల
జీవిత పోరాటంలో

కాలం పరిగెడుతుంది
తన గమ్య దారిలో
దారి తప్పిన వారికి
 గుణపాఠలతొ

కాలం పరిగెడుతుంది
జనన మరణలతొ
పుట్టుట గిట్టుట కోసమై

కాలం పరిగెడుతుంది
మంచి చెడులతొ
చేసుకున్నా వారికి
 చేసుకున్నంతలొ

కాలం పరిగెడుతుంది
మహానుభావులతొ
వారి కోసం వచ్చే
సుార్య చంద్రులతొ

కాలం పరిగెడుతుంది
తన పరిధిలో
నిను నన్ను పరీక్ష పెడుతూ. .

బొడ్డురాయి పండుగ

పాట!పల్లవి :నాభిశిల రాయికి నేడే పుాజాచేయ్యా

ఊరంతా కదలాలి మల్లన్న
పూజాలే చేయాలి ఎల్లన్న

1.చరణం:
తాత తండ్రుల నుండి తలపండిన రాయి
ఊరి మద్యలో తెచ్చి ఉత్సహం  చేయ్యాగా
ఊరంతా ఏకమై ఎల్లన్న
సంబరం జరపాలి మల్లన్న..:నాభిశిల:

2.చరణం: దొరల కాలం నాటి బొడ్డు రాయి అది
ఊరు పెరుగుతూ వచ్చి
వెనకబడి పోయేన

పార్టీలుపక్కన పెట్టాన్న
పండుగే మనదాని నడవన్నా..:నాభిశిల:

3.చరణం: కులమేమి అడ్డురా
గుణ మెుక్కటే చాలు

అమ్మలంటి ఊరు బాగుకే పోరాడు!
వలస బతుకులొ వున్న మారన్న
ఊరు పయనం కట్టే  చుాడన్నా..:నాభిశిల:

:✍🏻వెల్మజాల నర్సింహ.

బట్టలకోట్టు సత్యంమగ్గలకు పగ్గాలేసి
 ముాలన పడేసి

ఆచారం సంచీలోపెట్టి
సామాను సర్దుకోని

పని కోసం బైలుదేరే బస్తీకి
"బట్టలకోట్టు సత్యం

చదువేమే అబ్బలేదు
చేతిలో డబ్బే లేదు

అమ్మకు జబ్బేమే గబ్బవుతుంది

అలోచనతో అడుగేసేన
 బట్టల కోట్టు సత్యం

ముంబయిలో పనికోసం
ముందస్తుగా అమ్మకు చెప్పి
బస్సులో బయలుదేరే
బట్టలకోట్టు సత్యం

చద్ది ముాట చప్పగా కొట్టే
చలేమే సంకను చేరే

అమ్మను తలుచుకు కనీరైయే
బట్టలకోట్టు సత్యం

గుండెమే బరువై పొయే
అమ్మ భాద్యత యాదికి వచ్చే
బస్సులోనే భగవంతుని చేరెన
బట్టలకోట్టు సత్యం
 
*************

**వెల్మజాల నర్సింహ. ..

నిరుద్యోగం: Unemploymen
నువ్వే ఒక ఆయుధమై
నిలువుగా చీల్చు
నిరుద్యోగాని


నువ్వే ఒక నిప్పు కణికవై
నిలువుగా కాల్చు నిరుద్యోగాని

మడిదున్నుక బతుక వచ్చు

మరేందుకు నిరుద్యోగం

దేవుడేవ్వడొ రాడు

 నిరుద్యోగ భృతి తీసుకా

రాజకీయ నాయకులు
మాటల పుాటకులే

యువత మేలుకో
నిరుద్యోగాని తరుముకొ

నువ్వే ఒక యాజమనివి
కొత్త సృష్టికి ఉద్యోగివి

జీవన సమరం లో రారాజువు నువ్వే

శమైక జీవన సౌందర్యం లో
నిరుద్యోగానికి తావే లేదు

ఒడలు వంచి  కష్టిసై
నిరుద్యోగం నీదరి చేరాదు

సంక్రాంతి:@2020
అదిగో చుాడు సంక్రమణం

మకర రాశిలో పునరాగమనం

పాడి పంటల పర్వదినం
బసవన్నల పుాజదినం

బోగి పండ్లతో వచ్చేను
భొగి మంటలే కాల్చేరు


కోడి పందేల కొంటే రాయులు

సత్తు పిండితో సకేనాలు

పడతి చేతిలో పట్నల ముగ్గులు

ప్రపంచంలో మనకే సొంతం

బొమ్మరిల్లతొ చిన్నమ్మలు


రంగులలో పతంగుల గగన గింగరాలు

గంగిరేద్దుల కోలహలం

హరి దాసుల భక్తి పారవశ్యం

పండుగంటేనే సంబరాలు
🔥💥🎋🌱

పర్వదినం నాడు పెద్దలకు వందనాలు

మిత్రులందరికి
సంక్రాంతి  పండుగ
శుభాకాంక్షలు

వెల్మజాల నర్సింహ. ✍🏻

యువత మేలుకో-Wake up youth

యువత మేలుకో 
సమాజాన్ని మార్చుకో

నవయుగం కోసం

 సంకల్పం ఏంచుకో

నీ గమ్యం తెలుసుకో
లక్ష్యంతో సాదించుకో

పగటి కలలు మానుకో 
 ప్రగతి బాట వెతుకో

నీ తెలివిని పెంచుకో

సంఘం కోసం వాడుకో

చరిత్రను చదువుకో
వీరత్వం  పెంచుకో 

నీ పుట్టుక గొప్పదని 
సమాజమే చాటుకో
-వాలని 

నేడే నిర్ణయం తీసుకో 
యువత మేలుకో. .


వెల్మజాల నర్సింహ. 12.1.20