బతుకే బతుకు

 బతుకులు బత్తాయి బతుకులు

బతుకులు బతుకుతున్నామనే

 సందేహం లో బతుకులు

బతుకులు మనవాళ్లు

 వున్నారని  భ్రమలో బతుకులు

బతుకులు చచ్చేదాక

 సంపాదన ధ్యేయం బతుకులు

బతుకులు ఏవరి కోసం, 

ఎందుకో బతుకులు

బతుకులు పుట్టామా

 గిట్టామా బతుకులు

బతుకులు భుక్తి కోసం

 పోరాట బ్రతకులు 

బతుకులు భుామికోసం

 బతకులు 

బతుకులు భయం 

 భయం బతుకులు 

కానీ  సంతృప్తి చెందిన

 బతుకే బతుకు కదాఅణగారిన జాతికే వెలుగంట

 ఎవరో రాసింది చరిత్రంట

 మీరు రాసింది మా తలరాతంట 

ప్రపంచ మేధావి మీరంట

మీరాతలే గీతాగ నేడంట

అక్షరమే ఆయుధం నీదంట 

అన్ని వర్గాలకు మేలంట 

దీపం వెలుగులో చదువంట 

అణగారిన జాతికే వెలుగంట

*********************

వెల్మజాల నర్సింహ 🙏🏻

ఉగాది @2021

 


వసంతాగమనం వచ్చింది 

ఉగాది పండగ తెచ్చింది 

చైత్ర మాసంలో వచ్చింది

 చెట్టుకొమ్మ చిగురించింది 

కాలగమనం మెుదలైంది

  కోయిలమ్మ గొంతు విపింది  

కొత్త సంవత్సరం వచ్చింది

 యుగాదిపండుగ తెచ్చింది 

కవులు కలాలు పట్టారు 

కవిత్వం తో స్వాగతించారు 

మామిడి కాయల సందడి 

వేప పువ్వుల పందిరి 

 తీపి వగరు చేదు పులుపు

 ఉగాది పచ్చడి చేయండి 

ఊరంత పంచండి 

పంచాంగాని వినండి

 పరిపూర్ణంగా జీవించండి

 ******************

(వెల్మజాల నర్సింహ చరవాణి.9867839147)