చినుకులు

పలుచని పలుకే చులకన
చులకన మనసే విరహాన

 విరహాన వాక్కే కలహాల

పడుచున పరుగే కరిగేన

కరిగిన వయసే ముసెలేన

వంకర సొగసు నెపమేన
నెరిసిన జుట్టు తెలిసేన

రైతు


భూమికి నేస్తమా. ...మేము బతుకేందుకు అన్నమా
చదువుకొన్ని  మిత్రమా
సరిలేరు యేవ్వరు ...
నీకష్టమా
పొలంలో నుంచి హలంతొ పసిడి తీసి
పంకజలొ పడి వుండేవు
అడవిలొ జీవనమా ఆరుద్రకు నేస్తమ
రేయింబవళు కష్టమా
బసవన్నలతొ విడదీయ రాని బంధమా

పచ్చని మెుక్కలతో సహాజీవనమా

మానవజాతికే వెన్నెముక  రైతానేగా
 
 
******************
వెల్మజాల నర్సింహ 

నాటి పల్లెలు

చుట్టూ చెట్లు గడ్డి చామంతి పువ్వులు

గరక మధ్యలొ దారులు
గంగా నదిలాంటి స్వచ్ఛమైన నీళ్ళు

కనుమరుగైన పల్లెలలో


వసుదైక కుటుంబం పసందైన పిలుపులతొ

పల్లెంతా చుట్టాలు
సమిష్టిగా పనులతో

కనుమరుగైన పల్లెలలో

పల్లె లో ఒకటే బడి
అదే మా మెుదటి గుడి
పలక,  బలపం సంచితొ
కాకుంటే లోపల సర్వ పిండితో
కనుమరుగైన పల్లెలలో