అక్షర సుతుడు !


 

నిలువెత్తు ధనమే వద్దులే
నీకున్న అక్షర జ్ఞానము చాలు
శ్రీనాథుడులా పాండిత్యం అవసరం లేదులే
పోతన లా పొలం పనులైనా పర్వాలేదు
పెద్దింటాని సుద్దులు అవసరం లేదులే
నేడున్న నీ మంచితనం చాలునే
అక్షరం నమ్ముకొని ముందుకు
సాగిన వారి జీవితం చారిత్రాత్మకం
అన్నమయ్య లా అలతి పదం
యోగి వేమన లా పామరుడి పద్యం
చాలును జీవిత పరమార్థం
వారి మాట,పాటే ప్రజలో అజరామరం
 వారి అక్షరమే వారి నిజమైన సుతుడు

వెల్మజాల నర్సింహ ✍🏻

చిరునవ్వే శాశ్వతమా!


 
నాలుగు డప్పులు ఏడుస్తూ
ముందు నడుస్తుంటే
నువ్వు తినలేని పేలాలు
నీ పైనుండి పడుతుంటే
చిల్లరే కదరా ఘల్లు ఘల్లు మని
 నేలమీద పడేది
పాడే కదరా పాటకు నీకు సాక్ష్యం!
గోవిందాని పలుకుతారు
నీ చెవులకు చెరిందా!
లేవవయ్య అని విలపిస్తారు
నీ కన్నేమైన తెరిచింద!

బంధవులో కొందరు
 బయలుదేరుటకు ఆరాటం
ఆస్తిలో వాటాల కోసం సంతన
మస్తిష్కంలో పోరాటం
సంతాప సభ ఖర్చుల
ఇంకొందరి ఉబలాటం

ఏమైంది ఉరుకుల
 పరుగుల జీవితం
చివరకు తెల్లని చొక్కాతో
నవ్వడం రాని ముఖం తో

బతికినంత కాలం బిజీ బిజీగా
సంపాదనే ధ్యేయంగా తలచి
చచ్చేంత వరకు నీకు సమయం
 లేదయే ,
హాయిగా నవ్వుకునే
దినం రాదయే
నవ్వుతూ బతుకు చచ్చేంత వరకు
అదే జీవిత పరమార్థం.

 వెల్మజాల నర్సింహ ✍🏻24.05.24

జాలి దయ లేని

 జాలి దయ లేని
 బండరాయి అనుకున్న
 వాటి మధ్యలో నుంచి
 వచ్చిన మొక్కను చూశా
 బండరాయి వంటి గుండెలలో
 కూడా అమ్మతనం ఉంటుందని


మే - 🌞 జూన్ 🌝

మే - 🌞


ఏమిటో ఈ ఎండలు
భూమాత పై స్వేద రంధ్రాలు
కనిపించేంతగా

 జూన్ 🌝


పచ్చదనంతో ఊపిరి
 తీసుకుంటుంది భూమాత
నిన్ననే తొలకరి జల్లులు
 మొదలయ్యాయి

వెల్మజాల నర్సింహ