మే - 🌞 జూన్ 🌝

మే - 🌞


ఏమిటో ఈ ఎండలు
భూమాత పై స్వేద రంధ్రాలు
కనిపించేంతగా

 జూన్ 🌝


పచ్చదనంతో ఊపిరి
 తీసుకుంటుంది భూమాత
నిన్ననే తొలకరి జల్లులు
 మొదలయ్యాయి

వెల్మజాల నర్సింహ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి