టెంగ్లీష్(英语)

 పేరుకు మాత్రమే ఇరవై ఆరు
ప్రపంచమే ఏలుతుంది
పొట్టిగా కొన్ని పదాలతో
అలవోకగా మరిన్ని మాటలతో
చమత్కారం గా, వెటకారం గా
అని భాషలలో దూరి
అలుకు పోతుంది.

సంస్కృతం మరిచాం
సంస్కృతి విడిచినాము
క్షమించు వదిలేసి
సారీ 'నే సొంతం చేశాం
ఎన్నో కొత్త పదాలు
మరెన్నో వాక్యాలు
ఏది సరైనదో
నిర్ధారణ కష్టమే సుమా!

చెప్పే వారు కరువాయే
వినేవారికి ఒప్పిక లేదు
బడిలోను అదే తంతు
సినిమా లో అదే గొంతు
ఇంగ్లీష్ భాష నువ్వే నేటికి బాషా !
తెలుగు భాష వెలగాలని ఆశ! 

नाममात्रे षड्विंशतिः
जगत् शासनं करिष्यति
कतिपयैः लघुशब्दैः सह
अधिकाधिकं शब्दैः सह
पेचीदा, प्रतिशोधकारी
तत् भाषासु
तरङ्गः गच्छति।

वयं संस्कृतं विस्मृतवन्तः
वयं संस्कृतिं त्यक्तवन्तः
क्षमस्व त्यजतु
क्षम्यतां, मम स्वामित्वम् अस्ति
अनेकाः नवीनाः शब्दाः
अनेकानि अधिकानि वाक्यानि
यत् सम्यक् अस्ति
सुमायाः निर्धारणं कठिनम् अस्ति!

ये तद् वदन्ति ते दरिद्राः
श्रोतारः न प्रत्ययन्ते
विद्यालये अपि तथैव भवति
चलचित्रे एव स्वरः
आङ्ग्लभाषा अद्यत्वे बाशा!
आशासे तेलुगुभाषा बहिः आगमिष्यति!
वेल्मजला नरसिंह   

రఘు 拉古

 కాశ్మీర్ లో గజేంద్ర అనే చిన్న గ్రామం.అక్కడ ఎప్పుడూ
ప్రతి ఉదయం మంచు కురుస్తుంటుంది .
చుట్టూ పర్వతాలు మధ్య లో
పచ్చని తివాచీలు పరుచుకొని
ఎప్పుడూ ఆహ్లాదకరంగా ఉండే అక్కడ
సూర్యోదయం  ఇంద్ర ధనుస్సుల చాలా కాంతులతో వస్తుంది.

అక్కడికి ఎంతో మంది  సూర్యోదయం చూడడానికి టూరిస్టులు వస్తుంటారు.
రఘు అనే బాలుడు యవ్వనం లో కి వస్తున్న పది సంవత్సరాల పిల్లవాడు.
బుగ్గలలో పాలతో చాలా అందంగా పురి విప్పిన పువ్వుల ఉంటాడు.
ఎప్పుడూ ఇంటి దగ్గరే వుండి పెరిగిన వాడు అయినందున
ఎప్పుడైనా మార్కెట్ కు వాళ్ళ అమ్మ తో కలిసి వెళ్లేవాడు.భయంతో మరియు ఉత్సాహంగా వాళ్ళ అమ్మ వెనుకాలే నడిచే వాడు.రఘుకు అక్కడ వుండే రద్దీ చాలా వింతగా వుండేది ఏమిటో ఈ జనం ఉరుకుల పరుగుల జీవితం అనుకునేవాడు.

మార్కెట్ లో కొత్త మనుషుల్ని చూస్తే రఘుకు చాలా వింతగా వుండేది,అలా చూస్తూనే వుండేవాడు.
పోస్టర్లో బొమ్మలను చూసి వాళ్లా అమ్మను చాలా ప్రశ్నలు అడిగే వాడు.వారు గోడ పై ఎలా నిలిచారు
వాళ్ళకి కాలు నొప్పులురావా అని.
మార్కెట్ లో వాళ్ళ అమ్మ చెయ్యి పట్టుకొని నడవడం
రఘుకు ఇష్టం వుండేది కాదు.

అక్కడికి వచ్చే టూరిస్టులు విదేశాల వారు కూడా ఉండేవారు.
ఒక టూరిస్టు హెయిర్ స్టైల్ చాలా వింతగా అనిపించింది.
అతడిని చూపిస్తూ వాళ్ళ అమ్మను అడిగాడు.
ఏమి స్టైల్ అని.

అది నెత్తిని కాల్చితే వచ్చిన స్టైల్ అన్నది.

అది జ్ఞాపకం పెట్టుకున్న రఘు మరుసటి రోజు
అగ్గిపుల్ల తో నెత్తిని కాల్చడం మొదలెట్టాడు.
వాసనను గమనించినా వాళ్ళ అమ్మ
కాఫి క్యాట్ కాదు అలా వర్క్ అవుట్ అంది.
ఇద్దరు నవ్వుకున్నారు.

నవకవనం !

 నేటి కథలు కవితలు

రేపటికి మాసిన గీతలు
వాటిలో ఎన్నో తల రాతలు
కొన్నే పారే నది జలాలు
ఉప్పొంగే ఆలోచనలు
ఉప్పు లా చిటపటలు
కవికలం రవి కిరణం
ఉషోదయం నవకవనం
*************

వెల్మజాల నర్సింహ ✍🏻