మా నాన్న రైతుచుట్టూ పచ్చని పంట పొలాలు.  

వాటి మధ్య లో పిల్లకాలువలు 

పైన  చెరువు పచ్చని చీర 

కట్టిన బాపు బొమ్మల  వుంటుంది  దుప్పల్లి 

మా ఊరు. 

ఐదవ తరగతిలో అనుకుంటా ప్రారంభం

ఉదయం వేకువ జామున లేచి పుస్తకం 

చదువు కుంటు 

పొలం కాడికి పోయి ్య  

ఆవు పాలు పిండుకొన్ని

రావడం 

సాయంత్రం నాలుగు

గంటలకు మళ్లీ పోవడం 


నాన్నకు పొలం పనులో 

సహాయం చేసి 

నాన్నతో కబుర్లు కథలు చెపుతుంటే వింటూ 

రావడం జరిగేది. 

అప్పుడు పొలం పనులు 

చేయడం వలన బాడీ 

చాలా దృడంగా మారింది 

పంట పొలాలు మధ్య 

తిరగటం 

పచ్చివి పెసర మరియు 

వేరు సెనగ కాయలు 

తినడం సీతాఫలాలు 

రోజు వారి ఆహారమే అక్కడ. 

వరి వరం పై పిల్లి పెసరు కాయలు

రామయ్య తాత జొన్న 

కాంకులు .

పాలు కారే కాంకుల లో 

పలుగు రాళ్ళు వేడి చేసి 

వేస్తే వచ్చే రుచి బాగుండేది.

బాట వెంబడి కంది కాయలు 

వేసవిలో తాటి ముంజలు

తింటూ జీవితం గడిచేది 

దారి లో ఎవరైనా 

మనుషులు కనబడితే

బంధువుల వలే 

మనసు విప్పి మాట్లాడుకునే వారు 

మా నాన్న అంటుండేవాడు

దారి ఎంత  దుారం వున్న

గమ్యం గురించే ఆలోచి స్తాము అలాగే 

ప్రస్తుతం చేస్తున్నా పనిపై 

ఏకాగ్రత పెడితే విజయం తప్పకుండా వరిస్తుందాని.

ఒక రోజు సాయంత్రం 

ఉరుములతో కుాడిన వర్షం 

ఎల్లమ్మ కాలువ లో వానాకు నీరు జోరుగా 

ప్రవహిస్తుంది. 

కట్టపై వేప చెట్టుపై గిజిగాడు చాలా అందంగా 

అలినా గుాడు లో చిన్న పిల్లలు 

చలికి వణుకుతున్నాయి

చాలా బాధనిపించింది

వెళ్లి నాన్నకు చెపితే 

వాటిని తీసుకొచ్చి 

వెచ్చని గోగునార సంచిపై వుంచిండు 

ఉదయం భానుడి 

కిరణాల వేడికి 

అవి ఎగురుతు గూటికి 

చేరడం చూస్తే చాలా ఆనందం వేసింది. 

వాటి తల్లి పిల్లల ఆనందానికి. ..

అప్పుడు మనసులో 

అనిపించిన మాట. ..

ఆశలకు మరణంలేదు 

అవకాశలకు కొదువే లేదు 

ఆనందానికి హద్దులు వేసి 

అవరోధాలను దాటేద్దాం

పేదతనం ధైర్యనిస్తుంది.

మంచి సంస్కారాన్ని  నిస్తుంది.

అనడం లో సందేహం లేదు వెల్మజాల నర్సింహ

(అగ్ని శిఖ రచయిత)

ఆశలకు మరణంలేదు అవకాశలకు కొదువే లేదు ఆనందానికి హద్దులు వేసి అవరోధాలను దాటేద్దాం


 

జీవితం

మావిలో జీవం పోసుకొని 

బయట ప్రపంచంలోకి 

రావడానికి తన శక్తినంతా కుాడా గట్టుకొని మావి ప్

రపంచం నుండి మరో ప్రపంచం లోకి వచ్చిన జీవి 

తన జీవిత పోరాటం ఆనందంతొ ప్రారంభించి 

అబద్దాల జీవితానికి అలవాటు పడి మెాసపొతు 

మెాసం చేస్తు

జీవితమంటే ఏమిటొ తెలుసుకోకుండా 

ముగిస్తుంటాడు.

కొందరి జీవితాలు చాలా 

ల విచిత్రంగా వుంటాయి 

కొంతమందే ఇతరులకు చాలా ప్రేరణగా నిలుస్తారు 

మానవ మెదడులు అందరివి దాదాపుగా ఒకే 

నిర్మాణం. కానీ కొందరే చరిత్ర వీరులౌవుతారు.

చిన్నపుడు మా అమ్మ 

ఒక మాట అంటుండేది

ఒక ఊరి లో దొర గారికి 

పుత్రుడు జన్మించాడు 

అక్కడే చెట్టు పై కాకి కూడా అదే రోజు 

ఐదు పిల్లలకు పొదిగి జీవం పోసింది. 

కాకి పిల్లల పెద్దవై ఎగిరి

పొాయ్యాయి

దొర కొడుకు పెద్ద వాడై 

తన తాత ముత్తాతల 

ఆస్తి అనుభవిస్తు

మరణించాడు 

కాకి పిల్లలకు 

దొర కొడుకు పెద్ద తేడా 

లేదు పుట్టడం గిట్టడం .

 ప్రకృతిలో సృష్టి ధర్మం,

కానీ మనిషిగా ఆలొచించే శక్తి వుండి 

దైవమిచ్చిన నీ కళను గుర్తుంచుకోకుండ జీవించి 

జీవిత చరమాంకంలో 

బాధ పడితే 

చేతులు కాల్చుకున తరువాత 

ఆకుల పట్టుకుంటే ప్రయోజనం లేదు. 

నిన్ను నీవు గుర్తుంచుకో

గౌరవించుకో .

సామాజిక స్పృహ, 

ఇతరులకు సహాయం చేయడం, వున్న దానితో

ఆనందంగా గడపడం 

ఇదే కదా జీవితం 

*******************

వెల్మజాల నర్సింహ✍🏻

కవిత్వం -II

ఊటబావిలా ఉరిస్తావు

ఉహకందని నీరిస్తావు

కలలో నువ్వే  కవ్విస్తావు

 కనిపించక మురిపిస్తావు

మస్తిష్కంలొ కల్లోలం సృష్టిస్తావు

పదిమందిలో మెప్పిస్తావు

నలుగురిని నవ్విస్తావు

చదువుల బడినె

వలెస్తావు

పిల్లల కోసం తల్లి వౌతావు

తెలుగు కవుల సరిగమలౌవుతావు

కవిత్వమా కాసేపు కవ్వించుమా. .

రాగాలలో గానమౌతావు

రాసే యువకుల ప్రేమౌవుతావు

విరసం, సరసాలాలతొ

సాదిస్తావు

అవధానలతొ అలరిస్తావు

అష్ట దిగ్గజాలనే ఆటాడిస్తావు

కవిత్వమా కాసేపు లాలించుమా

బాధల లో నువ్వే  కనిపిస్తావు 

పోరాట వీరుల తొడుంటావు 

వయసుతొ పని లేదంటావు 

అక్షరమే ఆయుధమై

ప్రశ్నిస్తావు 

 కవిత్వమా నీతోనే 

పోరాటం సాగించనా

 *****************

అమ్మ

 అమ్మ ను పుాజించు 

ఆలి నీ గౌరవించు 

అక్క చెల్లెలును ప్రేమించు 

సమాజంలో ఆడవారిని 

 అమ్మ గా చుాడు