భవి భారత పౌరులం -Future citizens of India

ఆరుద్ర పురుగులం 
ఆటలాడు బాలలం 
అమ్మ నాన్నల నందులం 
అమాయక పిల్లలం 

సీతాకోకచిలుకలం 
చెట్టు కింద కోతులం 
అమ్మవడి లో కుానలం
ఆనందపు నిధులం

స్నేహమేర జీవితం 
చెలిమిచేసే సాహసం 
భవిష్యత్తు పునాదులం 
భవి భారత పౌరులం 
 **
 *వెల్మజాల నర్సింహ✍🏻

ఉపాధ్యాయుడు -Teacher

 ఆ మనిషి  కొట్టినా దెబ్బలు గుర్తుకు లేవు

నేర్పించిన అక్షరం గుర్తుతుంది 

అమనిషి తిట్టినా తిట్లూ గుర్తులేవు 

నాలో తీసుకొచ్చిన మార్పులు గుర్తుతుంది 

నాన్న తరువాత అతనే 

ఆ.. మనిషి. ..టీచర్

.*_

కలివిడి మనిషికి కష్టం లేదుఆకాశాన్నికి హద్దులు లేవు 

కోర్కెలకు మరణం లేదు 

కాలాన్నికి కల్లెం లేదు 

సంపాదనకు  పోటీ లేదు  

సంసారంలో సుఖం లేదు

 జీవి లో గుండెకు ఆలుపే లేదు 

కలుపు మెుక్కకు విలువే లేదు 

కలివిడి మనిషికి కష్టం లేదు

***************

వెల్మజాల నర్సింహ✍🏻**