జాలి దయ లేని

 జాలి దయ లేని
 బండరాయి అనుకున్న
 వాటి మధ్యలో నుంచి
 వచ్చిన మొక్కను చూశా
 బండరాయి వంటి గుండెలలో
 కూడా అమ్మతనం ఉంటుందని


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి