చిరునవ్వే శాశ్వతమా!


 
నాలుగు డప్పులు ఏడుస్తూ
ముందు నడుస్తుంటే
నువ్వు తినలేని పేలాలు
నీ పైనుండి పడుతుంటే
చిల్లరే కదరా ఘల్లు ఘల్లు మని
 నేలమీద పడేది
పాడే కదరా పాటకు నీకు సాక్ష్యం!
గోవిందాని పలుకుతారు
నీ చెవులకు చెరిందా!
లేవవయ్య అని విలపిస్తారు
నీ కన్నేమైన తెరిచింద!

బంధవులో కొందరు
 బయలుదేరుటకు ఆరాటం
ఆస్తిలో వాటాల కోసం సంతన
మస్తిష్కంలో పోరాటం
సంతాప సభ ఖర్చుల
ఇంకొందరి ఉబలాటం

ఏమైంది ఉరుకుల
 పరుగుల జీవితం
చివరకు తెల్లని చొక్కాతో
నవ్వడం రాని ముఖం తో

బతికినంత కాలం బిజీ బిజీగా
సంపాదనే ధ్యేయంగా తలచి
చచ్చేంత వరకు నీకు సమయం
 లేదయే ,
హాయిగా నవ్వుకునే
దినం రాదయే
నవ్వుతూ బతుకు చచ్చేంత వరకు
అదే జీవిత పరమార్థం.

 వెల్మజాల నర్సింహ ✍🏻24.05.24

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి