శత మశక సంహార వీర

 

అనగనగా ఊరిలో రాజా అనే పిరికివాడు నివసిస్తుండే వాడు . అతనికి ఏదీ చూసిన భయమే.
చుట్టూ ప్రక్కల వారు రాజాను చూసి హేళన చేసే వారు.
పేరుకే రాజా ధైర్యం లేని కాజా అని!

 తాను ధైర్యవంతుడని నిరూపించుకోవడానికి చాలానే ప్రయత్నాలు చేసి నవ్వుల పాలయ్యాడు.
ఎన్నో సినిమాలు చూసినా ధైర్యం రాలేదు
నాకు ఒక రోజు వస్తుందిలే అనుకున్నాడు.
పాత సినిమాలలో లాగా వర్షం కురిసిన రాత్రి
దోమల దండు రాజా పై దండెత్తి ంది .
అక్కడ మగధీర క్లైమాక్స్ సీన్ ఒకోకరు కాదు షేర్ ఖాన్ వందమందిని ఒకే సారి పంపించు.
రాజా నరాలల్లో రక్తం ఉప్పొంగింది.
కళ్ళముందు మోత్కూరు బిక్కేరు కనిపించింది.

వెంటనే వంద దోమలనీ చంపి వాటి రక్తంతో " శత మశక సంహార వీర   మీ రాజా అని రాసుకొని హాయిగా నిద్ర పోయాడు.

ఉదయం చూస్తే పేపర్ కనిపించకుండా పోయింది ఎవరు కొట్టేశారు అబ్బ'వెల్మజాల నర్సింహ ✍🏻26.04.24

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి