ఎంత బాగుంటాయో ఊహాలు

 

 

 ఎంత బాగుంటాయో ఊహాలు
 అంతే చేదుంటాయి జీవితాలు
 మూడునాళ్ల జీవితానికి ఆరాటం
 నిత్యం ఆశల సాకారానికి పోరాటం


వెల్మజాల నర్సింహ ✍🏻

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి