ఊరకనే !ఉడకపోత మా ఇంట్లో ఫ్యాన్ మోత
చరవాణి లో  మీడియా కథలు
అయోమయంలో అందరూ చిందులు
మా గల్లీ లో డీజే కూత
అది చేరాలి ఢిల్లీకి తాత

ఉదయాన్నే వాట్సాప్ లో గోలగోల
ఫేస్బుక్ లో ముఖాలు తలతల
నెటుంటే ఫోన్ తో కలకల
డేటా అయిపోతే మనసంతా విలవిల

ఆకాశంలో చుక్కల లెక్క
ఎప్పుడూ తీరునో సందేహం అక్క
రామారావు ఇంటి దగ్గర కుక్క
అది ఊరకానే మొరగదు పక్క

వెల్మజాల నర్సింహ ✍🏻

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి