పేదల బతుకు చిత్రం

 అద్దాల మేడలు ఒక్క వైపు
 మురుగు నీటి ప్రక్కల గుడిసెలు
 మరోవైపు
 ఇదే బస్తీ జీవనం పేదల బతుకు చిత్రం
 భారత్ అభివృద్ధి చెందుతోంది
 బడాబాబులా జేబులు నింపడానికి


వెల్మజాల నర్సింహ✍🏻

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి